Úřední deska

 

Autocamp Jinolice

Koupací místo Oborský rybník v Jinolicích Vyvěšeno: 14.09.2017   
Koupací místo Oborský rybník v Jinolicích Vyvěšeno: 14.09.2017   
Koupací místo Oborský rybník v Jinolicích Vyvěšeno: 14.09.2017    
Informace k vodě nevhodné ke koupání Vyvěšeno: 14.09.2017  
Informace k vodě nevhodné ke koupání Vyvěšeno: 14.09.2017   
Informace k vodě nevhodné ke koupání Vyvěšeno: 14.09.2017    
Informace k vodě nevhodné ke koupání Vyvěšeno: 14.09.2017   
Informace k vodě nevhodné ke koupání Vyvěšeno: 14.09.2017    
Opatření obecné povahy Vyvěšeno: 14.09.2017    
Opatření obecné povahy Vyvěšeno: 14.09.2017    

 


Volby 2017

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Vyvěšeno: 14.09.2017   
Počet členů okrskové volební komise Vyvěšeno: 14.09.2017    
Oznámení o počtu a sídlech volebních okrsků Vyvěšeno: 14.09.2017   

 

Pozvánka

Pozvánka na zasedání Vyvěšeno: 14.09.2017   
Pozvánka na zasedání Vyvěšeno: 23.05.2017   
Pozvánka na zasedání Vyvěšeno: 23.05.2017   


Územní plán

Veřejná vyhláška – návrh územního plánu Vyvěšeno: 07.08.2017   
1 OUP KOV Libun 2017_05 Vyvěšeno: 26.06.2017   
1 UP ZCU Libuň Vyvěšeno: 26.06.2017    
2 OUP SUV Libuň Vyvěšeno: 26.06.2017   
2 UP HLV Libuň Vyvěšeno: 26.06.2017   
3 OUP ZPF Libuň Vyvěšeno: 26.06.2017    
3 UP VPS Libuň Vyvěšeno: 26.06.2017    
Pozvánka na veřejné seznámení s projednávaným návrhem. Vyvěšeno: 26.06.2017    
Uzemni_plan_Libuň_návrh pro SJ Vyvěšeno: 26.06.2017    

 

Rozpočet

Rozpočtové opatření č. 3 Vyvěšeno: 29.06.2017    
Rozpočtové opatření č. 1 a 2 Vyvěšeno: 02.06.2017    
Schválený rozpočet Vyvěšeno: 20.04.2017    
Rozpočtový výhled Vyvěšeno: 20.03.2017   
NÁVRH SCHODKOVÉHO ROZPOČTU na rok 2017 Vyvěšeno: 02.04.2017   

 

Veřejné vyhlášky

Oznámení o možnosti převzít písemnost Vyvěšeno: 30.11..2017   
Oznámení o možnosti převzít písemnost Vyvěšeno: 25.11..2017  
Oznámení o možnosti převzít písemnost Vyvěšeno: 25.11..2017  
Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Vyvěšeno: 09.11..2017   
Opatření obecné povahy Vyvěšeno: 09.11..2017    
OZV o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 Vyvěšeno: 28.09..2017    
Obecně závazná vyhláška obce Libuň č. 1/2017 Vyvěšeno: 28.09..2017   
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu Vyvěšeno: 17.11.2016   
Veřejná vyhláška Vyvěšeno: 24.04.2017   

 

Rozbory vody

Protokol o zkoušce vody č.5103/17 Vyvěšeno: 14.11.2017    
Protokol o zkoušce vody č.4228/17 Vyvěšeno: 11. 09.2017   
Protokol o zkoušce vody č.3755/17 Vyvěšeno: 25.04.2017   
Protokol o zkoušce vody č.2491/17 Vyvěšeno: 25.04.2017   
Protokol o zkoušce vody č.1416/17 Vyvěšeno: 25.04.2017   

 

Usnesení zastupitelstva

Usnesení č. 21/2017 Vyvěšeno: 28.09..2017    
Usnesení č. 19/2017 Vyvěšeno: 01.06.2017   
Usnesení č. 18/2017 Vyvěšeno: 24.04.2017   

 

Závěrečné účty

Závěrečný účet – DSO Brada 2016 Vyvěšeno: 18.05.2017   
Audit 2016 Vyvěšeno: 15.05.2017    
ZŠ Libuň - účetní závěrka k 31 12 2016 Vyvěšeno: 15.05.2017    
ZU2016 Vyvěšeno: 15.05.2017    
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Vyvěšeno: 15.05.2017    
Rozvaha Vyvěšeno: 15.05.2017    
Výkaz zisku a ztráty Vyvěšeno: 15.05.2017    
Závěrečný účt za rok 2016 Vyvěšeno: 15.05.2017    

 

 

 
 

Vyhledat

 

 

 


 

Obecní úřad Libuň - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Vytvořil: www.tomassedlak.cz